Pomiń nawigację

Artykuły

Porady, informacje, analizy i omówienia ważnych zagadnień dla przedsiębiorców i prowadzenia biznesu.

Temat

3 sierpnia 2022

Współpraca na linii wykonawca-podwykonawcy przy realizacji zamówień publicznych

Jak wynika z dyrektywy klasycznej[1], podwykonawstwo uważa się za jedno z narzędzi służących do realizacji celu, jakim jest zwiększenie efektywności wydatków publicznych, poprzez ułatwienie udziału małych ...

26 lipca 2022

Sygnaliści w kontekście ochrony danych osobowych

17 grudnia 2021 r. minął termin transpozycji do porządku polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa U...

26 lipca 2022

Zmiany dotyczące kredytów konsumenckich – wzrost popularności BNPL

Na poziomie Unii Europejskiej otoczenie prawne związane z zasadami udzielania kredytów konsumenckich regulowane jest dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kred...

20 lipca 2022

To się ogląda w 2022! Webinaria dla firm, które rozwijają swoje kompetencje

Zapraszamy do obejrzenia webinariów zrealizowanych w tym roku  w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz ośrodka Enterprise Europe Network prowadzonych przez Polską Agencję Roz...

19 lipca 2022

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie przepisów VAT; wyrok TSUE-333/20

Zharmonizowany system VAT ma na celu realizację dwóch podstawowych zasad – neutralności podatku VAT oraz zapewnienie wpływów do budżetów państw członkowskich Unii Europejskiej. Realizacją drugiej zasady je...

18 lipca 2022

Waloryzacja w zamówieniach publicznych

W systemie zamówień publicznych jest dopuszczalne, a w niektórych warunkach wręcz obligatoryjne, zawarcie w umowie klauzuli waloryzacyjnej. Dotyczy to zwłaszcza umów wieloletnich, gdy przewiduje się znaczną zm...

13 lipca 2022

Portal Access2Markets udostępnia przedsiębiorcom informacje o restrykcjach eksportowych Rosji i Białorusi do UE!

Portal Komisji Europejskiej Access2Markets udostępnił przedsiębiorcom możliwość wyszukiwania informacji dot. restrykcji oraz zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów, które mogą mie...

12 lipca 2022

Weryfikacja podmiotu przetwarzającego dane osobowe

Wielu przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez siebie działalności nawiązuje współpracę z dostawcami usług. Większość takich przypadków wiąże się z dostępem wykonawcy do danych osobowych przetwarzan...

12 lipca 2022

Akt o rynkach (DMA) oraz akt o usługach cyfrowych (DSA), czyli jak zmieni się cyfrowa rzeczywistość

Rewolucja w sieci – właśnie tak w kilku słowach można zbiorczo określić akt o rynkach (DMA) oraz akt o usługach cyfrowych (DSA). Mają one pełnić funkcję wyczerpującego kodeksu świadczenia usług w sieci...

29 czerwca 2022

Cyberbezpieczeństwo w MŚP – ocena ryzyka, zabezpieczenie i ochrona systemów. Zobacz nagranie z webinarium

Ważnym elementem cyberbezpieczeństwa jest świadomość i stałe budowanie odporności firmy, ponieważ ryzyka ataku cybernetycznego nie da się wykluczyć, a potencjalne straty mogą być bardzo dotkliwe. Jak zbudo...