Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check

Audyt innowacyjności metodą IMP3rove oraz Innovation Health Check

 

Ośrodki Enterprise Europe Network na terenie Polski świadczą bezpłatne usługi audytu innowacyjności opartego na metodologii Innovation Health Check lub IMP3rove mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach projektów finansowanych jest ze środków Programu Ramowego Horyzont 2020. Ocenę  IMP3rove stosuje się wyłącznie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W przypadku przedsiębiorstw mikro stosowane jest narzędzie Innovation Health Check.

Audyt ten polega na przeprowadzeniu badania procesów zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w oparciu o zestandaryzowany kwestionariusz, którego kształt był latami współtworzony i udoskonalany przez międzynarodowe grono specjalistów z zakresu stymulowania i oceny innowacyjności.

W ramach badania metodą IMP3rove analizowane są następujące obszary zarządzania innowacją:

 • strategia innowacji,
  Logo Improve
 • organizacja i kultura innowacji,
 • zarządzanie cyklem życia innowacji
 • czynniki innowacji w zakresie zasobów ludzkich i wiedzy,
 • finanse.

 

W ramach badania metodą Innovation Health Check analizowane są następujące aspekty działalności firmy:

 • kultura innowacji,
 • zrozumienie działalności firmy,
 • strategia firmy,
 • struktura firmy,
 • zdolności i zasoby,
 • procesy.

Po przeprowadzeniu audytu, bez ujawniania informacji o firmie innym użytkownikom, dokonujemy benchmarkingowej analizy sytuacji firmy poprzez porównanie jej wyników ze średnimi oraz najlepszymi wynikami uzyskanymi przez wybrane przez firmę grupy odniesienia (np. firmy o podobnej do niej wielkości, z tego samego kraju, czy z tej samej branży).

Rezultatem badania jest raport, w oparciu o który konsultant przeprowadza z przedstawicielem bądź przedstawicielami firmy warsztaty, których celem jest optymalizacja procesów zarządzania innowacjami w firmie, tak aby zapewnić jej maksymalną konkurencyjność i trwały wzrost.

Typowy pakiet bezpłatnej usługi świadczonej przez eksperta Enterprise Europe Network trwa średnio 7 dni. Pierwszym krokiem jest dogłębna ocena obecnych możliwości zarządzania innowacjami firmy, z wykorzystaniem formularzy Innovation Health Check lub narzędzia online IMP3rove. Przeprowadzenie analizy stanowi dopiero początek działań związanych z realizacją ww. usługi. Pozostałe etapy to ocena raportu i przygotowanie planu działania rozłożonego w czasie. Usługa kończy się opracowaniem raportu końcowego ze wskazaniem kolejnych kroków koniecznych do podjęcia, jak to zostało wskazane planie działania.

Obecnie standardy oceny i zarządzania innowacjami w oparciu o metodę IMP3rove stosowane są na całym świecie (w ponad 100 krajach) dzięki globalnej działalności IMP3rove Academy - Europejskiej Akademii Zarządzania Innowacjami.

IMP3rove Academy jest międzynarodowym centrum ekspercko-szkoleniowym propagującym holistyczne podejście do innowacji, bazujące na wypracowanych standardach IMP3rove.

Szkoli ona oraz akredytuje konsultantów uprawnionych do przeprowadzania audytów IMP3rove w firmach, a także prowadzi platformę internetową, dzięki której firmy mają możliwość analizy porównawczej swoich wyników z wynikami określonych przez siebie grup anonimowych firm z całego świata.

Więcej o metodzie i Akademii IMP3rove znaleźć można na jej stronie: www.improve-innovation.eu.

IMP3rove jest także zalecanym przez Komisję Europejską sposobem weryfikacji poziomu innowacyjności firmy przy ubieganiu się o wsparcie z działania SME Instrument (Instrument MŚP) programu Horyzont 2020.

Celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usługi audytu innowacyjności, należy wypełnić formularz kontaktowy,lub skontaktować się z nami pod numerem (022) 432 71 02.  

 

Enterprise Europe Network

Flaga Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa. Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz Ministerstwo Rozwoju ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”

Enterprise Europe Network


Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".