Dopisz swoją firmę do międzynarodowej bazy przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych

Dopisz swoją firmę do międzynarodowej bazy przedsiębiorstw poszukujących partnerów biznesowych

Jeśli poszukujesz zagranicznych partnerów biznesowych, zwłaszcza podwykonawców, dostawców usług itp., zachęcamy do utworzenia własnego profilu w bazie POD – Partnership Opportunities Database, prowadzonej przez Enterprise Europe Network.

Jest to anglojęzyczna międzynarodowa baza ofert współpracy, zawierająca profile firm z ponad 60 krajów, w których działają ośrodki Sieci.

Aby utworzyć profil w bazie POD, wypełnij w języku angielskim poniższy formularz – będzie on podstawą do stworzenia oferty lub zapytania biznesowego we współpracy z naszym konsultantem.

Obejrzyj nasz film instruktażowy, z którego dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić formularz.

obrazek
obrazek

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza warto przygotować sobie następujące informacje na temat firmy w języku angielskim:

 • rok założenia,
 • liczba pracowników,
 • przybliżone roczne obroty,
 • opis działalności firmy,
 • mocne strony firmy / produktu / usługi na tle konkurencji, poparte liczbami i przykładami, np. zasięg sieci dystrybucyjnej, moce produkcyjne, liczba dotychczasowych zleceń, patenty itp.,
 • dotychczasowe doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • posiadane certyfikaty międzynarodowe, na przykład ISO lub oznakowanie CE,
 • docelowe rynki, na których firma poszukuje partnerów,
 • oczekiwania względem poszukiwanego partnera biznesowego lub technologicznego i charakteru samej współpracy.

Pamiętaj, że baza nie służy do promocji oferty firm wśród klientów indywidualnych, lecz do poszukiwania współpracy b2b lub technologicznej, nie stosuj więc języka marketingowego – połóż nacisk na mierzalne aspekty działalności i na mocne strony firmy, które można potwierdzić konkretnymi przykładami.

To ważne, by na podstawie lektury profilu inne firmy mogły w łatwy sposób ocenić, czy spełniają postawione warunki i czy są zainteresowane współpracą.

Dane z wypełnionego formularza zostaną przekazane do ośrodka Sieci właściwego ze względu na miejsce, gdzie firma jest zarejestrowana. Lista wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network działających w Polsce

obrazek
obrazek

Każdy profil przed publikacją podlega 3-etapowej weryfikacji:

 1. konsultant oceni poziom potencjalnego zainteresowania wśród innych klientów sieci, bazując na statystykach bazy;
 2. profil zostanie oceniony pod względem formalnym przez recenzenta;
 3. recenzent zewnętrzny z innego kraju dokona ostatecznej weryfikacji i dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny profil zostanie opublikowany w bazie.

Enterprise Europe Network zastrzega sobie możliwość niezamieszczenia profilu w bazie POD, jeśli profil ten otrzyma negatywną ocenę pod kątem możliwości nawiązania współpracy za jej pośrednictwem.

W przypadku nawiązania za pośrednictwem bazy POD relacji biznesowej z partnerem zagranicznym, właściwy ośrodek Enterprise Europe Network zwróci się do przedsiębiorcy o udostępnienie informacji na temat tej relacji, obejmujących nazwę firmy – partnera, przedmiot współpracy oraz zrealizowane do tej pory działania. Powyższe informacje pozyskiwane są wyłącznie dla celów monitorowania i oceny efektywności działalności Sieci i bez zgody wszystkich zainteresowanych stron nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) w ramach sprawozdawczości z realizacji projektu Enterprise Europe Network.

Page 1/4

Client Profile - Description of the company
Address
Company representative