Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

O NAS

Największa na świecie sieć wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME). W latach 2022-2027 będzie finansowana ze środków Single Market Programme.

Enterprise Europe Network to największa europejska sieć ośrodków i instytucji, które wspierają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy kompleksowe usługi firmom z sektora MŚP, aby mogły rozwinąć w pełni swój potencjał i zdolności innowacyjne. Oferujemy:

 • giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze;
 • konferencje;
 • szkolenia i warsztaty;
 • seminaria i webinaria;
 • porady ekspertów.

Działające na zasadzie non-profit ośrodki sieci są afiliowane przy takich organizacjach, jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego czy centra wspierania przedsiębiorczości. Działalność ośrodków sieci finansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Europejska strona sieci Enterprise Europe Network 

 

SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

SIEĆ ENTERPRISE EUROPE NETWORK

W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach:

I. Enterprise Europe Network – Central Poland – 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie). Koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum 

II. Enterprise Europe Network – East Poland – 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie). Koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju. Strona internetowa konsorcjum 

III. Enterprise Europe Network – West Poland – 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie). Koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum 

IV. Enterprise Europe Network – South Poland – 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum

Szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych ośrodków znajdują się w zakładce kontakt.

NASZE USŁUGI

Giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze, targi międzynarodowe, porady ekspertów.

Udział w międzynarodowych targach, giełdach kooperacyjnych i misjach gospodarczych jest jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju MŚP na zagranicznych rynkach. Organizowane przez Sieć spotkania b2b nierzadko odbywają się podczas najważniejszych i największych na świecie wydarzeń targowo-konferencyjnych dla danej branży.

Przedsiębiorcy uczestniczący w wydarzeniach przygotowanych przez Enterprise Europe Network otrzymują od nas wsparcie:

Przed

Oferujemy wsparcie merytoryczne przy opracowaniu oferty firmy oraz udzielamy informacji dotyczących poszczególnych rynków, różnic kulturowych oraz kultury biznesu.

W trakcie

Towarzyszymy uczestnikom podczas trwania imprezy, zapewniając im wsparcie na miejscu.

Po

Prosimy uczestników o wypełnienie ankiet oceniających organizację przedsięwzięcia oraz potencjał współpracy z poznanymi partnerami –  to dla nas bardzo cenne źródło informacji, pomocne przy organizacji kolejnych wydarzeń.

Koszty udziału

Udział w wydarzeniach kooperacyjnych organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network zazwyczaj jest bezpłatny. Co więcej, uczestnicy często zwalniani są z opłat za bilety wstępu na targi – pokrywają jedynie koszty przelotu, zakwaterowania i pobytu na miejscu.

Dlaczego warto?

Udział w giełdach kooperacyjnych umożliwia przedsiębiorcom:

 • spotkanie potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie,
 • zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży,
 • wymianę doświadczeń,
 • transfer wiedzy i technologii,
 • pozyskanie nowych zleceń,
 • zareklamowanie swojej działalności.

MIĘDZYNARODOWA BAZA PRZEDSIĘBIORSTW POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

MIĘDZYNARODOWA BAZA PRZEDSIĘBIORSTW POSZUKUJĄCYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Oferujemy nieodpłatne zamieszczenie profilu firmy w międzynarodowej bazie ofert współpracy Partnership Opportunity Database ((POD), do której dostęp mają wszystkie ośrodki sieci Enterprise Europe Network. Baza umożliwia przedsiębiorcom poszukującym zagranicznych partnerów biznesowych nawiązanie kontaktów z producentami, dystrybutorami, przedstawicielami handlowymi i podwykonawcami, a także z partnerami technologicznymi w zakresie transferu technologii, wiedzy oraz B+R.  

SEMINARIA, WEBINARIA

Od 2008 roku Enterprise Europe Network organizuje seminaria dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Od 2020 roku, ze względu na pandemię COVID-19, seminaria odbywają się w formule online. Ich tematyka koncentruje się wokół następujących bloków tematycznych:

 • dostęp firm z sektora MŚP do finansowania, w tym w ramach funduszy unijnych;
 • możliwości działania MŚP na rynkach zagranicznych;
 • prawo, polityki i standardy Unii Europejskiej;
 • możliwości finansowania w ramach unijnych programów i inicjatyw;
 • własność intelektualna na unijnym rynku;
 • innowacje, oraz transfer technologii.

Udział w seminariach i webinariach jest bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z  nagraniami naszych webinariów na kanale YouTube.

SEMINARIA, WEBINARIA

PORADY EKSPERTÓW

PORADY EKSPERTÓW

Ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne z zakresu:

 • kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE);
 • wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej;
 • internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie;
 • współpracy biznesowej z zagranicznymi partnerami;
 • innowacji i transferu technologii.

Jak uzyskać więcej informacji

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami b2b oraz szkoleniami organizowanymi przez Enterprise Europe Network?

Zapisz się na newsletter.

Jak uzyskać więcej informacji
Enterprise Europe Network


Strona współfinansowana przez Komisję Europejską i Ministerstwo Rozwoju i Technologii ze środków budżetu państwa.

Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014–2020) na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 649259 – EEN-CP oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021".