Pomiń nawigację

Autorzy: Praca zbiorowa

Zbiór Dobrych Praktyk Usług Zdalnego Uczenia się

Celem publikacji jest propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych usług rozwojowych,

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2021

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Istotą usługi rozwojowej realizowanej na odległość za pomocą połączenia internetowego jest działanie, dzięki któremu odbiorcy wsparcia osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian, zgodnych z przyjętymi celami. Proces dostarczenia usługi zdalnego uczenia się to działania realizowane od etapu kontaktu z klientem, diagnozy potrzeb, określania celów, projektowania i realizacji działań rozwojowych i wdrożeniowych po ewaluację efektów. Mnogość metod i form wsparcia rozwoju, dynamiczny rozwój sektora oraz zmieniające się wymagania i oczekiwania odbiorców powinny spotkać się z profesjonalną ofertą wsparcia usług rozwojowych, dostarczaną przez rzetelne i uczciwe podmioty. Częścią wspólną usług rozwojowych realizowanych w formie zdalnej powinny być profesjonalne praktyki oparte na kilku głównych założeniach:

  • dobór sposobów realizacji i metod jest oparty na rzetelnej analizie potrzeb odbiorców wsparcia, uwzględniającej dostępność i możliwości technologii,
  • stosowane formy, metody i narzędzia są skuteczne, co gwarantuje dostarczenie adekwatnej do potrzeb i profesjonalnej usługi zgodnej z przyjętymi celami,
  • każda usługa rozwojowa w formie zdalnej jest wykonana z należytą starannością.

Celem prezentowanej publikacji jest propagowanie najlepszych praktyk dotyczących zdalnych usług rozwojowych, a efektem dostarczenie profesjonalnej, spełniającej założone cele usługi szkoleniowej i doradczej, odpowiadające na konkretne potrzeby i oczekiwania osób uczących się.  

Spis treści

Spis treści

Preambuła

Cele Zbioru Dobrych Praktyk 

Podstawowe definicje

Modele dostarczania usług zdalnego uczenia się

Proces realizacji usługi i jego główne elementy

   Etap analizy - dobre praktyki

   Etap projektowania – dobre praktyki

   Etap realizacji (tworzenia) – dobre praktyki

   Etap implementacji – dobre praktyki

   Ewaluacja usługi

Popularne metody, formy i narzędzia stosowane w usługach zdalnego uczenia się

Kursy / szkolenia e-learningowe

Szkolenie wideo

Podcasting i szkolenia audio 

Webinar

Warsztat on-line

Sesja 1:1 

Role w procesie usługi zdalnego uczenia się

Wymagania techniczne w zakresie dostarczania usług zdalnego uczenia się

Aspekty prawne usług zdalnego uczenia się

Regulacje dotyczące dostarczania platform e-learningowych

   RODO - ochrona danych osobowych w usługach zdalnego uczenia się

   Prawo autorskie, zapobieganie nieuczciwej konkurencji, odniesienie do innych regulacji w zakresie praktyk postępowania

Słownik wybranych pojęć

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Raport

Barometr Innowacyjności. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Zobacz
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz
Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Poradnik

Polska Wschodnia ze wsparciem unijnym w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

Cel dofinansowania
Dla kogo
Nie wiesz do której kategorii należysz?
Kwota wsparcia (w zł)
Etapy rozwoju firmy
Program
  • Fundusze na lata 2021-2027
  • Fundusze na lata 2014-2020
Status ogłoszenia
Szukaj po frazie
Wybrane filtry
Znaleziono: ... wyników